Nederlands

Rich from Rubbish 2.0

2016, Fries Museum,
Leeuwarden
,
The Netherlands

Rich from Rubbish 2.0

Description

In Rijk van Rotzooi loop je door het laboratorium van de Friese uitvinder Watse Gerritsma. Watse was twee eeuwen geleden al bezig met recycling. Door zijn kennis van scheikunde kon hij van afvalstoffen nieuwe dingen maken. In 1795 bouwde Watse een van de eerste chemische fabrieken van Nederland. Hij gebruikte het afval van de fabriek opnieuw, maar ook van straatafval maakte hij nieuwe producten. Van oude aardappelschillen perste hij papier, straatafval zette hij om in buskruit en zelfs met urine wist Watse wel raad.

Watse is door het team van Studio La Meul weer tot leven gewekt en geeft een hilarische videorondleiding door zijn eigen fabriek.

Werkzaamheden

Design and handwork

info@lameul.nl